top of page

სვანეთის პოპულარიზაცია და მარკეტინგი მსოფლიოს ტურისტულ ბაზარზე

4.0 სვანეთის პოპულარიზაცია და მარკეტინგი მსოფლიოს ტურისტულ ბაზარზე

მიზნობრივი და ეფექტური რეკლამირებითა და პოპულარიზაციის გზით, სწორი ბაზრების მოზიდვით და მაღალი ხარისხის სერვისებით, სვანეთს შეუძლია სათავგადასავლო ტურისტულ მიმართულებად გამორჩეულ ადგილად პოზიციონირდეს. გლობალური პოპულარიზაცია აუცილებელია, რადგან ის საშუალებას მისცემს სვანეთს მივიდეს სათავგადასავლო მოგზაურთა უფრო ფართო აუდიტორიამდე, რომლებიც აქტიურად ეძებენ უნიკალურ და ავთენტურ გამოცდილებას. სვანეთის განსაცვიფრებელი პეიზაჟების, მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობისა და თავგადასავლების მრავალფეროვანი შესაძლებლობების ჩვენებით, რეგიონს შეუძლია მიიზიდოს თავგადასავლების მოყვარულები და ხელი შეუწყოს ტურიზმის მდგრად ზრდას. ამ მიზნის მისაღწევად სვანეთმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს თემატური ინტერესის მქონე საზოგადოებაზე, მოგზაურთა მიერ სამოგზაურო ისტორიების გაზიარებაზე, რეგიონულ მარკეტინგულ ძალისხმევასა და ტურისტულ ასოციაციებთან თანამშრომლობაზე.

 

მნიშვნელოვანია, რომ სვანეთის რეგიონის პოპულარიზაციისათვის საერთაშორისო ბაზარზე მარკეტინგული ძალისხმევა იყოს თანხვედრაში საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ სტრატეგიას ეროვნულ მარკეტინგულ გეგმასთან. GNTA არის წამყვანი ეროვნული სააგენტო, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს პოპულარიზაციას გლობალურ დონეზე. ის არის კარგად ჩამოყალიბებული და დაფინანსებული ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება. ამიტომ, უაღრესად მნიშვნელოვანია თანამშრომლობის შენარჩუნება და GNTA-სთან თანამშრომლობითა და ხელშეწყობით მოხდეს სვანეთის, როგორც განუყოფელი და გამორჩეული დანიშნულების ადგილის პოპულარიზაცია.

 

სვანეთის DMO-მ, GNTA-ს გუნდის მხარდაჭერით უნდა ითანამშრომლოს კონტენტის შემქმნელებთან და ე.წ ინფლუენსერებთან, რომლებიც თავიანთ სვანურ გამოცდილებას გაუზიარებენ აუდიტორიას მთელ მსოფლიოში. ასეთივე მნიშვნელოვანია ტუროპერატორებთან, ტურისტულ აგენტებთან პარტნიორობა და სათავგადასავლო მოგზაურობის სავაჭრო გამოფენებში მონაწილეობა.

waterfall.png
0

4.1 ეფექტური 1 წლიანი (ყოველწლიური) მარკეტინგული გეგმა

რეკომენდებულია 1 წლიანი მარკეტინგული გეგმის შემუშავება. ამ გეგმამ უნდა შეასრულოს სტრატეგიული „საგზაო რუკის“ ფუნქცია და მასში ასახული უნდა იყოს წლის მარკეტინგული საქმიანობის დანიშნულება, მიზანშეწონილობა, ღირებულება და განხორციელების ნაბიჯები.

 

შესაბამისი რეკომენდაციები:

 

ჩაატარდეს წინა წლის მარკეტინგული აქტივობების ყოვლისმომცველი შეჯამება და შეაფასეთ მათი შედეგები. ეს ანალიზი ნათელს მოჰფენს წარმატებულ სტრატეგიებსა და სფეროებს, რომლებიც საჭიროებენ გაუმჯობესებას, რაც საშუალებას მოგცემთ მომავალ გეგმაში ინფორმირებული გადაწყვეტილებები მიიღოთ.

 

მოეწყოს „ბრეინშტორმინგის“ შეხვედრა ტურიზმის გამოცდილ პროფესიონალებთან. ეს ერთობლივი სესია ხელს შეუწყობს იდეების, შეხედულებებისა და ინოვაციური მიდგომების გაცვლას სვანეთის ტურისტული მარკეტინგის ძალისხმევის გასაძლიერებლად. მათი გამოცდილებისა და ინდუსტრიის ცოდნის საფუძველზე, მოახდინეთ ეროვნული ტურიზმის ახალი მარკეტინგული აქტივობების იდენტიფიცირება, რომლებსაც შეუძლიათ პოტენციური ვიზიტორების მოხიბვლა და მოზიდვა.

 

შესწავლილი იქნას სხვა დანიშნულების მართვის ორგანიზაციების მარკეტინგული კამპანიები, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის სტრატეგიული მნიშვნელობისა და მის მიერ შემოთავაზებული რეგიონული კავშირის გათვალისწინებით, იმერეთის DMO-სა და სვანეთის DMO-ს შორის ძლიერი თანამშრომლობის დამყარება უაღრესად მნიშვნელოვანია. ეს პარტნიორობა ხელს შეუწყობს ისეთი ღირებული ინფორმაციის გაცვლას, როგორიცაა სტატისტიკა, ანალიზები და კვლევები, დარგის ტენდენციები, წარმატებული კამპანიები და საუკეთესო პრაქტიკა. საბოლოო ჯამში, ეს ერთობლივი ძალისხმევა ხელს შეუწყობს სვანეთის მარკეტინგული გეგმის შემუშავებას.

 

გამოაქვეყნდეს ტურიზმის მარკეტინგის წლიური გეგმა, რომელითაც დააინტერესებთ ინდუსტრიის მხარეებს, ადგილობრივ ბიზნესსა და სამთავრობო უწყებებს. გეგმაში პრიორიტეტული უნდა იყოს მიზნობრივი ბაზრები, რომლებიც დამყარებულია კვლევასა და ანალიზზე და ასევე სოციალური მარკეტინგისა და შინაარსის სტრატეგიას მოიცავს. გამოყოფს უნიკალურ ისტორიებსა და გამოცდილებას, რომლებიც სვანეთს ღირსშესანიშნავ ადგილად აქცევს, როგორც  საცხოვრებლად, ასევე მოსანახულებლად და ხაზს უსვამს მის ბუნებრივ სილამაზეს, კულტურულ მემკვიდრეობას და სათავგადასავლო შესაძლებლობებს.

 

მომავალი კალენდარული წლის ეფექტური დაგეგმვის უზრუნველსაყოფად, სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციამ (DMO) მარკეტინგული გეგმის ინიცირება და შედგენა საკუთარ თავზე უნდა აიღოს. ეს პროცესი უნდა მოიცავდეს მჭიდრო კონსულტაციებს დამფუძნებელ მუნიციპალიტეტებთან, კერძოდ მესტიისა და ლენტეხის მერიებთან, ასევე ტურისტული ინდუსტრიის მთავარ წარმომადგენლებთან, მათ შორის ტურისტულ ოპერატორებთან, გიდების ოფისებთან, ადგილობრივ სასტუმროებთან და საკურორტო კომპანია MTA-სთან. მნიშვნელოვანია, რომ მარკეტინგული გეგმა შეესაბამებოდეს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის გეგმებს.

 

გამჭვირვალობისა და კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღების უზრუნველსაყოფად, მარკეტინგული გეგმა მმართველმა კომიტეტმა (სამეთვალყურეო საბჭო) უნდა დაამტკიცოს. მიზანშეწონილია, რომ დამტკიცება მოხდეს დაგეგმილი კალენდარულ წელზე მინიმუმ სამი თვით ადრე, რაც საკმარის დროს იძლევა განხორციელების მომზადებისთვის.

1

4.2 სვანეთის ტურისტული ვებგვერდის მომზადება და მართვა

რეგიონის პოპულარიზაციისთვის მნიშვნელოვანია ვებგვერდის შემუშავება და მართვა. ეს ვებგვერდი უნდა იყოს წყარო ადგილობრივი კულტურის, გეოგრაფიის, სამოგზაურო ბიზნესების, განთავსების ადგილების, სერვისების, ღონისძიებების, ვიდეოებისა და რეგიონის მომხიბვლელი ისტორიების შესახებ.

 

ვებგვერდს უნდა ჰქონდეს მოსახერხებელი ინტერფეისი, რომელიც ტურისტებს საშუალებას მისცემს ჰქონდეთ წვდომა სვანეთის უნიკალურ სამოგზაურო პროდუქტზე.

ტიროლის მარკეტინგული ორგანიზაციის ვებგვერდი შეიძლება იყოს შესანიშნავი პროტოტიპი. საიტის ჩამოყალიბებისას გასათვალისწინებელია ორივე მუნიციპალიტეტის (მესტიისა და ლენტეხის) თავისებურება და შესაძლებლობები.

2

4.3 სვანეთის პოპულარობა ინტერნეტსა და სოციალურ მედიაში

სვანეთის ონლაინ პოპულარობის გასაძლიერებლად სტრატეგიული მიდგომა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ონლაინ კონტაქტებისა და პარტნიორობის შენარჩუნებისას დაინტერესებულმა მხარეებმა უნდა გამოიყენონ მრავალფეროვანი ონლაინ არხები.

 

რეკომენდაციები:

 

ჩაერთეთ ონლაინ ტურისტულ ბაზრებში და OTA-ებში, როგორიცაა Viator, Expedia და GetYourGuide. ამ პლატფორმებთან თანამშრომლობა აფართოებს გლობალური თავგადასავლების მაძიებელი მოგზაურების არეალს და ხილვადობას. დარწმუნდით, რომ ჩამონათვალი ოპტიმიზირებულია ზუსტი აღწერილობებით და კონკურენტული ფასებით.

 

სანდოობის შესაქმნელად გამოიყენეთ მიმოხილვის ქსელები, როგორიცაა Tripadvisor და Trustpilot. წაახალისეთ კმაყოფილი მოგზაურები დატოვონ დადებითი უკუკავშირები და დაუყონებლივ უპასუხეთ გამოხმაურებებს.

 

ჩაერთეთ მრავალფეროვან აუდიტორიასთან სოციალური მედიის პლატფორმების საშუალებით, როგორიცაა Facebook, Instagram, Twitter და TikTok. გააზიარეთ მომხიბვლელი ვიზუალი, განსაცვიფრებელი ვიდეოები და შთამაგონებელი ისტორიები საზოგადოების მოსაზიდად და ბრენდის ცნობადობის გაზრდის მიზნით.

 

შექმენით YouTube არხი სვანეთის ბუნებრივი სილამაზისა და სათავგადასავლო აქტივობების ჩვენებისთვის. რეგულარულად ატვირთეთ მაღალი ხარისხის ვიდეოები და გააკეთეთ ოპტიმიზაცია საძიებო ხილვადობისთვის.

 

და ბოლოს, განავითარეთ ოფლაინ კონტაქტები, მეგობრები და პარტნიორობა ინდუსტრიაში ერთობლივი ინიციატივებისთვის.

3

4.4 სვანეთის ვიზიტორთა გზამკვლევისა და სამოგზაურო რუკის შექმნა

ერთ-ერთ რეკომენდაციას ვიზუალურად მიმზიდველი და ყოვლისმომცველი ვიზიტორთა გზამკვლევის შემუშავებაა. ამ გზამკვლევით ვიზიტორებმა უნდა მიიღონ ღირებული ინფორმაცია რეგიონის მდიდარი ისტორიის, ცოცხალი კულტურის, საუკეთესო ადგილების, საცხოვრებელი ადგილების, საკვები ობიექტებისა და გარე აქტივობების შესახებ. ასევე უნდა იყოს გათვალისწინებული პრაქტიკული დეტალები, როგორიცაა ტრანსპორტირების ვარიანტები, უსაფრთხოების მითითებები და საკონტაქტო ინფორმაცია ვიზიტორთა ცენტრებისთვის. ინფორმაციული და ვიზუალურად მიმზიდველი სახელმძღვანელოს შექმნით, ვიზიტორებს ექნებათ შესაძკლებლობა დაგეგმონ მარშრუტები და მაქსიმალურად საინტერესოდ გამოიყენონ სვანეთში გატარებული დრო.

 

გარდა ამისა, აუცილებელია სვანეთის ზუსტი და მოსახერხებელი სამოგზაურო რუკის შემუშავება, რომელიც ძირითად ღირსშესანიშნაობებს, საფეხმავლო ბილიკებს და სხვა საინტერესო პუნქტებს ასახავს. კარგად შემუშავებული რუკის მიწოდებით, ვიზიტორებს შეუძლიათ ადვილად მოინახულონ სვანეთის შეთავაზებები და შეისწავლონ რეგიონი. ვიზიტორთა სახელმძღვანელოსა და რუკის გავრცელება ისეთ სტრატეგიულ ადგილებში, როგორიცაა აეროპორტები, მატარებლის სადგურები, სასტუმროები და პოპულარული ტურისტული ატრაქციონები, უზრუნველყოფს მათ ფართო ხელმისაწვდომობას ვიზიტორებისთვის.

4

4.5 სამოგზაურო ისტორიებისა და შთაბეჭდილებების გაზიარება, როგორც პოპულარიზაციის ინსტრუმენტი

სვანეთის უნიკალური ხიბლისა და კულტურული მემკვიდრეობის ეფექტურად წარმოჩენისთვის რეკომენდებულია ამბის თხრობის მარკეტინგული კამპანიების განხორციელება. ეს მიდგომა ჩართავს და მოხიბლავს აუდიტორიას, ხელს შეუწყობს უფრო ღრმა ემოციურ კავშირს რეგიონთან და დაარწმუნებს ვიზიტორებს შეისწავლონ რეგიონის უნიკალურობა.

 

ამბის თხრობის მარკეტინგული კამპანია ფოკუსირებული უნდა იყოს დამაჯერებელი ნარატივის შექმნაზე, რომელიც რეგიონის ისტორიას, ტრადიციებსა და ადგილობრივ გამოცდილებას გაუსვავს ხაზს და დაფუძნებული იქნება ისტორიის საფუძვლიან ცოდნაზე. ბრიტანეთიდან, შვეიცარიიდან, იტალიიდან და გერმანიიდან პირველი ევროპელი ალპინისტების, გეოგრაფებისა და ფოტოგრაფების მიერ თეთნულდზე, უშბაზე და სხვა მწვერვალებზე 100 წლის წინ განხორციელებული მთამსვლელობის თვალსაჩინო მოგზაურობის მიმოხილვა არაჩვეულებრივ ამბავს მოგვიყვება.  ერთ-ერთი რეკომენდებული მაგალითია ცნობილი ექსპედიცია "კავკასიის გამოკვლევა", რომელიც 1860-1880-იან წლებში ბრიტანეთის სამეფოს გეოგრაფიული საზოგადოებისა და ალპური კლუბის მიერ იყო ორგანიზებული.

 

კამპანიის ეფექტურად განსახორციელებლად, რეგიონმა უნდა გამოიყენოს სხვადასხვა არხი, როგორიცაა სოციალური მედიის პლატფორმები, ვებ-გვერდი, ბლოგის სტატიები და ვიდეო კონტენტი. ვიზუალურად მიმზიდველი გამოსახულების, კარგად შემუშავებული ნარატივებისა და მულტიმედიის გამოყენებით, კამპანიას შეუძლია ეფექტურად მიაღწიოს სამიზნე აუდიტორიას. ადგილობრივ მთხრობელებთან, მხატვრებთან და კონტენტის შემქმნელებთან თანამშრომლობით.

5

4.6 ინტერნეტ ბლოგერებისა და კონტენტის შემქმნელების მოწვევა სვანეთში

სვანეთის ხილვადობისა და მიმზიდველობის გასაზრდელად, რეკომენდებულია კონტენტის შემქმნელებისა და ე.წ „ინფლუენსერების“ პროაქტიული ჩართვა, როგორც მარკეტინგული სტრატეგიის ნაწილი. ამ პირებთან თანამშრომლობით, რეგიონს შეუძლია გამოიყენოს მათი შემოქმედებითი შესაძლებლობები, მიაღწიოს და გავლენა მოახდინოს მილიონობით ადამიანზე მსოფლიოს მასშტაბით.

 

კონტენტის შემქმნელებისა და ინფლუენსერების იდენტიფიცირებით, რომლებიც სვანეთის ბრენდის ღირებულებებს და სამიზნე აუდიტორიას შეესაბამება, DMO-ს შეუძლია დაამყაროს პარტნიორობები, რომლებიც ავთენტურ და დამაჯერებელ შინაარსს მოგვცემს. ეს თანამშრომლობა შეიძლება გულისხმობდეს მოგზაურობის ხარჯების დაფინანსებას, რაც კონტენტის შემქმნელებსა და ინფლუენსერებს შესაძლებლობას მისცემს უშუალოდ გამოსცადონ სვანეთის უნიკალური შეთავაზებები და შექმნან მიმზიდველი კონტენტი მათი გამოცდილების ირგვლივ. კონტენტი, როგორც წესი, მოიცავს ფოტოებს, ვიდეოებს, მიმზიდველ ბლოგ პოსტებს და რეალურ დროში სოციალური მედიის “სთორებს”.

6

4.7 ტურ-ოპერატორებთან და ტურისტულ აგენტებთან თანამშრომლობა

სვანეთის უნიკალური სათავგადასავლო მოგზაურობის შეთავაზებების მაქსიმალური პოპულარიზაციის მიზნით, სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციამ (DMO) პრიორიტეტი ცნობილ ტურ-ოპერატორებთან და ტურისტულ აგენტებთან სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარებას უნდა მიანიჭოს. ინდუსტრიის ექსპერტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, DMO-ს შეუძლია შეიმუშაოს და ხელი შეუწყოს სათავგადასავლო პაკეტებს, რომლებიც სვანეთის გამორჩეულ მახასიათებლებს აჩვენებენ და მოგზაურებს კარგ გამოცდილებას სთავაზობენ. სასწავლო ტურების ორგანიზებით და ალპური ქვეყნებიდან DMO-ების მოწვევით  გამოცდილების გაზიარება შესანიშნავი შესაძლებლობა იქნება სვანეთის პოპულარიზაციისთვის.

ცნობილ ტურ-ოპერატორებთან და ტურისტულ აგენტებთან თანამშრომლობით, DMO-ს შეუძლია გამოიყენოს თავისი გამოცდილება სათავგადასავლო მოგზაურობის მარშრუტების შემუშავებაში, რომელიც ხაზს უსვამს სვანეთის თვალწარმტაც პეიზაჟებს, კულტურულ მემკვიდრეობას და ამაღელვებელ გარე აქტივობებს. მათ შეუძლიათ ერთად მოამზადონ პაკეტები, რომლებიც მოგზაურთა სხვადასხვა სურვილებს აკმაყოფილებს, რაც უზრუნველყოფს ვიზიტორების მხრიდან სვანეთში გატარებული დროის მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებას.

 

საცალო ვაჭრობის სექტორში, ტურ-ოპერატორები ბიზნესიდან-ბიზნესზე (B2B) სერვისს უზრუნველყოფენ, პროდუქტს ტურისტულ აგენტებზე ყიდიან, რომლებიც შემდეგ მათ მომხმარებლებზე (B2C) ანაწილებენ. საცალო მოვაჭრეებთან თანამშრომლობა DMO-ს საშუალებას მისცემს გამოიყენოს დამკვიდრებული სადისტრიბუციო არხები, რაც სვანეთის სათავგადასავლო შეთავაზებებს აფართოებს.

 

საცალო ვაჭრობის სექტორში ტრადიციული ტურისტული სააგენტოები ფიზიკური მაღაზიებით, როგორიცაა TUI, Hays და Cooperative Travel, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მოგზაურობის გამოცდილების პოპულარიზაციასა და გაყიდვაში. სვანეთი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი მათ ბროშურებსა და შეთავაზებებში, რაც უზრუნველყოფს პოტენციური მოგზაურების სპექტრის გაფართოებას.

7

4.8 სათავგადასავლო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა

სათავგადასავლო მოგზაურობის საერთაშორისო ბაზარზე სვანეთის წარდგენისათვის აუცილებელია ცნობილ ტურისტულ გამოფენებზე აქტიური მონაწილეობა. ეს ღონისძიებები იძლევა ფასდაუდებელ შესაძლებლობებს ხილვადობის გაზრდის, მთავარ დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობის დამყარებისა და სვანეთის უნიკალური გაყიდვების შემოთავაზებების ეფექტურად წარმოჩენისთვის.

 

ისტორიული კავშირებისა და ბრიტანელი მოგზაურების მიერ გამოვლენილი ინტერესის გათვალისწინებით გაერთიანებული სამეფო სვანეთისთვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას წარმოადგენს. ისეთ პუბლიკაციებთან თანამშრომლობა, როგორიცაა გეოგრაფიული საზოგადოება და ინგლისურენოვანი სატელევიზიო პროგრამები, BBC და Travel Channel პოტენციურ ვიზიტორებს მოიზიდავს. გარდა ამისა, სავაჭრო გამოფენებში, World Travel Market ლონდონში მონაწილეობა, საშუალებას მისცემს სვანეთს დაამყროს პირისპირ ურთიერთობა, რასაც ჯერ კიდევ ძალიან აფასებენ ბრიტანელი ტურ-ოპერატორები და მოგზაურები, რომლებიც უპირატესობას ბეჭდურ ინფორმაციას და პირდაპირ მოლაპარაკებებს ანიჭებენ.

 

გერმანია და ჩრდილოეთ ევროპა დიდი ხანია დაინტერესებულია სვანეთით, რაზეც ისტორიული არქივები და მკვლევარები საინტერესო ცნობებს გვაწვდიან. სვანეთის პოზიციონირებამ, როგორც თანამედროვე სათხილამურო და სათავგადასავლო ადგილმა და უძველესი კულტურის კერამ, შეიძლება ევროპელი მოგზაურების ინტერესი მიიპყროს. ბერლინში ITB-ის მსგავს გამოფენებში მონაწილეობა, სადაც ინფორმირებული მოგზაურები იკრიბებიან, გადამწყვეტია ეფექტური პოზიციონირებისა და პოპულარიზაციისთვის.

 

ამ სავაჭრო შოუებსა და გამოფენებში აქტიური მონაწილეობით, სვანეთს შეუძლია გამოიყენოს თავისი უნიკალური შეთავაზებები, მოიზიდოს მოგზაურთა მრავალფეროვანი სპექტრი და გაზარდოს ცნობადობა და ინტერესი რეგიონის მიმართ.

8

4.9 მიზნობრივი მარკეტინგული კამპანიები: ალპინიზმი, აგროტურიზმი, გასტროტურიზმი, ხანგრძლივი დასვენების ადგილი

ევროპელი მოგზაურების მოსაზიდად, რომლებიც ეძებენ უნიკალურ და ხელუხლებელ მიმართულებებს, სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციამ (DMO) უნდა დაიწყოს მიზნობრივი კამპანიები, რომლებიც ფოკუსირებული იქნება ალპინიზმი, აგროტურიზმზე, გასტრონომიულ ტურიზმზე, ფოლკლორურ ტურიზმზე და მსგავსი ინტერესების კომბინირებულ წარდგენაზე.

 

მთამსვლელობა - ალპინიზმი სვანეთის ერთ-ერთი გამორჩეული მახასიათებელია. როგორც მაღალმთიანი და კავკასიის მწვერვალებით გარშემორტყმული მხარე იგი ყოველთვის იზიდავდა მსოფლიოს წამყვან გეოგრაფებს, მთამსვლელებს, მკვლევარებს. ეს გატაცება, რომელიც ხშირად ცხოვრების სტილია დღეს არის სვანეთის სავიზიტო ბარათი და უნდა დარჩეს კიდეც როგორც მისი მიმზიდველობის მთავარი ფაქტორი. ამ მიზნით მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა მსოფლიოს წამყვან გეოგრაფიულ საზოგადოებებთან, ალპურ კლუბებთან, სათავგადასავლო ტურიზმის ასოციაციებთან, მთის გიდების მსოფლიო ფედერაციასთან და სხვა.

 

აგროტურიზმი წარმოადგენს შესაძლებლობას წარმოაჩინოს სვანეთის სასოფლო ხიბლი და სასოფლო-სამეურნეო ტრადიციები. ფერმაში ყოფნის, ინტერაქტიული გამოცდილების და ფერმა-მაგიდა სასადილოების პოპულარიზაციამ შეიძლება მიიზიდოს მოგზაურები, რომლებსაც ადგილობრივ კულტურასთან და სამზარეულოსთან ავთენტური და სიღრმისეული კავშირები სურთ.

 

გასტრონომიული ტურისტული კამპანიების აქცენტი უნდა იყოს ადგილობრივ დელიკატესებზე, ტრადიციულ რეცეპტებსა და კულინარიულ გამოცდილებაზე. ადგილობრივ რესტორნებთან თანამშრომლობით, კვების ფესტივალების ორგანიზებით და ადგილობრივი მწარმოებლების მონაწილეობით შესაძლებელია ევროპელი მოგზაურების მოხიბვლა, რომლებიც უნიკალურ და არომატულ კულინარიულ თავგადასავლებს ეძებენ.

 

სვანეთის პოზიციონირება, როგორც ხანგრძლივი დასვენებისთვის იდეალური ადგილის, ვიზიტორებს საშუალებას მისცემს სრულად ჩაეფლონ რეგიონის სილამაზესა და კულტურულ მემკვიდრეობაში. ხანგრძლივი ყოფნისა და მრავალფეროვანი აქტივობების ხელშეწყობამ, როგორიცაა ლაშქრობა, თხილამურებით სრიალი, კულტურული ტურები და სოფლის გამოცდილება, შეიძლება მიიზიდოს ევროპელი მოგზაურები, რომლებიც ეძებენ სიღრმისეულ მოგზაურობასა და მნიშვნელოვან კავშირებს.

9
bottom of page