top of page

სტრატეგიული მიზანი 1: ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი სერვისების გაუმჯობესება უკეთესი საცხოვრებელი და დასასვენებელი გარემოს შექმნა
 

1

SI 1.1

ურბანული გეგმარება, მიწათსარგებლობა და ისტორიული იერსახის შენარჩუნება

Municipality

1.1.1

მესტიის მუნიციპალიტეტი - მულახისა (დამტკიცებულია) და უშგულის თემის (გაგზავნილია UNESCO). მსგავსი რეგულირების დოკუმენტები საჭიროა შეიქმნას სხვა ისტორიულ-ბუნებრივი ლოკაციებისთვის.

მესტია

Responsible Party

მუნიციპალიტეტი, ინფრ. და ეკონ. სამინისტრო

Estimated Budget

ხარჯის გარეშე

Estimate Timeline

1 წელი

Municipality

1.1.2

შეიქმნას და დამტკიცდეს ურბანული და მიწათსარგებლობის დოკუმენტები მესტიისა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტებისათვის.

მესტია ლენტეხი

Responsible Party

საკრებულო

Estimated Budget

ხარჯის გარეშე

Estimate Timeline

3 წელი

Municipality

1.1.3

კონკრეტული ისტორიულ-ტურისტული მნიშვნელოვანი ობიექტების გენ გეგმების მომზადება/ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის საყრდენი გეგმებით.

მესტია ლენტეხი

Responsible Party

Estimated Budget

ხარჯის გარეშე

Estimate Timeline

3 წელი

შედეგი

ისტიული გარემოს-განაშენიანების შენარჩუნება და

განვითარების გეგმაზომიერი დაგეგმარების პრაქტიკის დანერგვა.

2

SI 1.2

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება გეგმარებითი მოთხოვნებისა და გარემოზე ზემოქმედების გათვალისწინებით

Municipality

1.2.1

ინვესტიციების განხორციელებისას ტურიზმის სტრატეგიული პრიორიტეტებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება

მესტია ლენტეხი

Responsible Party

Estimated Budget

ხარჯის გარეშე

Estimate Timeline

მიმდინარე

Municipality

1.2.2

მესტიის ცენტრის სეტი კეთილმოწყობა, სამშენებლო/რეკონსტრუქციის დასრულება და ტურისტული სერვისების განთავსება, საინფორმაციო ცენტრის მოწყობა/DMO ოფისი

მესტია

Responsible Party

მუნიციპალიტეტი და ცენტრალური ხელისუფლება

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

3 წელი

Municipality

1.2.3

ახალი საბაგირო კომპექსის ტექნ-ეკონ დასაბუთება/კვლევა მესტია-ქურულდის ტბები-ჭალაათის მყივარი; დაახლოებით სიგრძე 9 კმ. 4 სეზონიანი

მესტია

Responsible Party

Estimated Budget

500,000 EUR

Estimate Timeline

1 წელი

Municipality

-

მულახი (ჩვაბლიანი) და თეთნულდის დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა

მესტია

Responsible Party

MTA/MoESD

Estimated Budget

9 მილიონი UER

Estimate Timeline

2 წელი

Municipality

-

სარეკრიაციო-გასართობი მულტიფუნქციური პარკის (ბულვარის) დაპროექტება/მშენებლობა მესტიის აეროპორტის მიმდებარედ

მესტია

Responsible Party

მუნიციპალიტეტი/MDF

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

3 წელი

Municipality

-

მთ.ჭითხაროს (ჭუთხაროს) სათხილამურო 4 სეზონიანი კურორტის ტექნ-ეკონომიკური დასაბუთება (RDA-E&Y)

ლენტეხი

Responsible Party

MTA/MoESD

Estimated Budget

TBD / მიმდიანრე

Estimate Timeline

1 წელი

Municipality

1.2.4

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის რეაბილიტაცია და ვიზიტორთა საინტერპრეტაციო ცენტრის შექმნა

ლენტეხი

Responsible Party

მერის ოფისი/ადგ. ხელისუფლება/დონორი

Estimated Budget

100,000 EUR

Estimate Timeline

2 წელი

Municipality

1.2.5

ალპიური ბანაკების ზესხო და აილამას აღდგენის პროექტირება და ტექნ-ეკონ კვლევა; ისტორიული სოფლის მახაში კონსერვაცია-რეაბილიტაცია.

ლენტეხი

Responsible Party

MDF/RDA-MoESD

Estimated Budget

მიმდინარე

Estimate Timeline

მიმდინარე

Municipality

1.2.6

ლენტეხში სათავგადასავლო აქტივობების ცენტრი-სათავგადასავლო პარკის შექმნა - ნაოსნობა, ზიპ-ლაინი, ბუნებრივი გარემო, შემეცნებითი/გასართობი/კემპინგის სივრცის მოწყობა.

ლენტეხი

Responsible Party

DMO/LSG

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

5 წელი

Municipality

1.2.7

ჰელისკის და სკიტურინგის განვითარების ხელშეწყობა - არეალის შესწავლა და განთავსების ობიექტების შექმნა შესწავლა და განთავსების ობიექტების შექმნა.

ლენტეხი

Responsible Party

DMO/LSG

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

3 წელი

შედეგი

ახალი ტურისტული არეალების ათვისება, ახალი აქტივობების შეთავაზება და გარემოსთან თავსებადი ინვესტიციების მოზიდვა.

3

SI 1.3

მდგრადი და ხარისხიანი ენერგომომარაგება

Municipality

1.3.1

ენერგომომარაგების სისტემის მზადყოფნის შეფასება ადგილობრივი და ტურისტული მოხმარების სტანდარტების გათვალისწინებით, ტარიფიზაციის სისტემის გაუმჯობესება და ეკონომიკური გათვლები

მესტია, ენერგეტიკის პოლიტიკა

Responsible Party

Estimated Budget

ხარჯის გარეშე

Estimate Timeline

5 წელი

Municipality

1.3.2

ტექნიკურ-ეკონომ. დასაბუთება და ინვესტიციები მცირე/საშუალო ჰიდრო სადგურებში, მოხმარებაში მათი ხვედრითი წილის გაზრდა

მესიტა ლენტეხი

Responsible Party

ინვესტიციები

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

5 წელი

Municipality

1.3.3

შენობების (მუნიციპალური, საჯარო) ენერგოეფექტურობის გაზრდა, ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა

მესიტა ლენტეხი

Responsible Party

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

5 წელი

Municipality

1.3.4

ტექ-ეკონ შესაძლებლობების შეფასება გაზმომარაგების მაგისტრალისა და ქსელის შესაქმნელად.

მესიტა ლენტეხი

Responsible Party

მთავრობა,

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

5 წელი

შედეგი

მდგრადი და ხარისხიანი ენერგომომარაგება, ენერგოდანაკარგების შემცირება (მოხმარების ხვედრითი წილის შემცირება) აღდგენადი ენერგიების წილის ზრდა გარემოსდამზოგავი ტექნოლოგიების გამოყენება.

4

SI 1.4

გზები და რეგიონალური კავშირები

Municipality

1.4.1

ზუგდიდი-მესტია სახელმწიფო გზის მუდმივი რეაბილტაცია-რეკონსტრუქცია

მესტია

Responsible Party

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

Ongoing

Municipality

1.4.2

მესტია-უშგული - ცანა-ლენტეხი (ზაგაროს უღელტეხილი) რეკონსტრუქციის დასრულება

მესტია

Responsible Party

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

მიმდინარე

Municipality

1.4.3

ლენტეხი შიდა მუნიციპალური გზების მიმდინარე რეაბილიტაცია (დაახლოებით 140 კმ)

ლენტეხი

Responsible Party

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

მიმდინარე

Municipality

1.4.4

ლენტეხი - ზესხო, მოაში, აილამა - გზის მონაკვეთების მოწესრიგება

ლენტეხი

Responsible Party

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

მიმდინარე

შედეგი

წრიული სამოგზაურო მარშრუტი (ავტომაგისტრალის დასრულების შემდეგ) ქუთაისი-ლენტეხი-უშგული-მესტია-ზუგდიდი და ქვემო და ზედა სვანეთის ტურისტული გზა.

5

SI 1.5

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

Municipality

1.5.1

საზოგადო ტრანსპორტის გამოყენების პრაქტიკის დანერგვა და ავტომობილებისგან თავისუფალი ისტორიულ რეკრიაციული ზონები.

მესტია ლენტეხი

Responsible Party

Estimated Budget

100,000 EUR

Estimate Timeline

3 წელი

Municipality

1.5.2

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის შექმნა მესტია-მიმდებარე სოფლების დაკავშირებით

მესტია ლენტეხი

Responsible Party

LSG, კერძო

Estimated Budget

100,000 EUR

Estimate Timeline

1 წელი

Municipality

1.5.3

მესტიისა და ლენტეხის ავტოსადგურების ტერიტორიის კეთილმოწყობა

მესტია ლენტეხი

Responsible Party

Estimated Budget

50,000 EUR

Estimate Timeline

1 წელი

შედეგი

ტურისტული ნაკადების გადანაწილება ზემო და ქვედა სვანეთსა და ხეობებში. მოსახლოების მობილურობა და დასაქმება.

6

SI 1.6

რეგიონული და საერთაშორისო კავშირები

Municipality

1.6.1

მესტიის აეროპორტისა და საფრენი მიმართულებების აღჭურვა სანავიგაციო სისტემებით. მინ. 2 ფრენა ყოველდღე/სეზონის დროს დამატებით

მესტია

Responsible Party

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

5 წელი

Municipality

1.6.2

ჩიხარეშის აეროპორტის საჭიროების ტექ/ეკონომ. დასაბუთება რეგიონის პერსპექტიული განვითარების გათვალისწინებით

ლენტეხი

Responsible Party

სამოქალაქო ავიაცია ეკონ. სამინისტრო

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

3 წელი

შედეგი

მგზავრთა გადაზიდვის გაზრდა, მიწვდომადობა, კომფორტი, უსაფრთხოება და სამაშველო ოპერაციების ცენტრის ბაზირება

7

SI 1.7

წყალმომარაგება და წყალარინების სისტემების მოწყობა

Municipality

1.7.1

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის გაუმჯობესება მესტიაში

მესტია

Responsible Party

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

TBD

Municipality

1.7.2

წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია/პროექტირება/მშენებლობების დაგეგმვა საავტომობილო გზის გაყოლებაზე მესტიისა და ლენტეხის სოფლებში (20-მდე სოფელი)

მესტია /ლენტეხი

Responsible Party

LSG

Estimated Budget

2.5 მილიონი EUR

Estimate Timeline

5 წელი

შედეგი

მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება, სანიტარული ნორმების დაცვა.

SI 1.8

მყარი ნარჩენების მართვა

8

Municipality

1.8.1

ნარჩენების მიღება-გადამუშავებისა და სორტირების სადგურის შექმნა (მესტია, სოფ. ლახანი)

მესტია

Responsible Party

Estimated Budget

500,000 EUR

Estimate Timeline

2 წელი

Municipality

1.8.2

ნარჩენების სორტირებისა და გადაზიდვის სადგურის შექმნა ცაგერში და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დაკავშირება ქუთაისის პროექტთან

ლენტეხი

Responsible Party

GOG

Estimated Budget

250,000 EUR

Estimate Timeline

2 წელი

Municipality

1.8.3

ნარჩენების მინიმიზაციის მიზნით მოსახლეობის გათვიცნობიერება, ნარჩენების სეპარაცია და შეგროვება-გადამუშავება ადგილობრივი შესაძლებლობებით

მესტია /ლენტეხი

Responsible Party

GOG/LSG/NG O

Estimated Budget

TBD

Estimate Timeline

4-5 წელი

შედეგი

ნარჩენების მინიმიზაცია, შეგროვება-სეპარაცია-გადამუშავება-გადაზიდვის ეფექტური პრაქტიკის დანერგვა.

bottom of page